پایا

Search

۱۳روز تا برگزاری اولین کنفرانس تخصصی اکتشاف کشور توسط استیل‌پرایس

۱۳روز تا برگزاری اولین کنفرانس تخصصی اکتشاف  کشور توسط استیل‌پرایس

فقط ۱۳  روز تا برگزاری اولین کنفرانس تخصصی اکتشاف  کشور توسط استیل‌پرایس باقی مانده است.

@steelprice

سومین کنفرانس تخصصی استیل پرایس و نخستین کنفرانس “اکتشاف ذخائر معدنی، فرصت ها و چالش ها”
تهران، سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱

https://steelpriceevents.ir/

Tehran, 28 Feb 2023
(021) 88981206 – 07

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.