پایا

Search

دیدار مدیرعامل پایا با مدیر کل و معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان

دیدار مدیرعامل پایا با مدیر کل و معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان

دیدار مدیرعامل پایا با مدیر کل و معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان

سه شنبه ۵ دی ماه مدیرعامل پایا با مدیر کل و معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان دیدار کرد.

این جلسه، جهت حل و فصل مشکلات و موانع موجود و همچنین تعیین محدوده های اکتشافی زون ۱۰ جنوب استان کرمان تشکیل گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.