پایا

Search

جلسه مدیرعامل پایا با مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان

جلسه مدیرعامل پایا با مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان

جلسه مدیرعامل پایا با مدیر  اداره صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان

دوشنبه چهارم دی ماه جلسه مدیرعامل پایا با مدیر کل اداره صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان برگزار گردید.

در این جلسه، مشکلات و موانع موجود در خصوص پروانه های اکتشاف شرکت پایا در استان هرمزگان مطرح و راهکارهای رفع موانع و مشکلات بررسی گردید. همچنین فرصت های سرمایه گذاری جهت محدوده اکتشافی استان بررسی گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.