پایا

Search

آگهی مناقصه عمومی، تامین (خرید) تجهیزات درون‌چاهی عملیات حفاری مغزه گیری

آگهی مناقصه عمومی، تامین (خرید) تجهیزات درون‌چاهی عملیات حفاری مغزه گیری

به شماره  01-1403/04پ

شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا در نظر دارد ” تأمین (خرید) تجهیزات درون‌چاهی عملیات حفاری مغزه گیری” را از طریق مناقصه عمومی با جزئیات منابع در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 10.000.000.000ریال (ده میلیارد ریال) (واریز نقدی/ ضمانت‌نامه بانکی به نام مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا) برگزار نماید. لذا از شرکت‌های دارای توان و تجربه فنی و مالی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت به عمل می آید از تاریخ 1403/04/18 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1403/04/27 (ساعت 16) نسبت به خرید اسناد به مبلغ 5/000/000 ریال به ‌صورت واريز نقدي به ‌حساب شماره بانک سپه 1854301893203 و شماره شبا 730150000001854301893203 IR به نام شرکت پایا اقدام و به همراه فیش واریزی و ارائه معرفی نامه به دبيرخانه شرکت واقع در تهران – خیابان گاندی – نبش کوچه چهارم- پلاک 2- ساختمان اطلس گاندی – طبقه سوم- واحد یک (301) مراجعه نمايند.

مهلت ارائه پیشنهادات تا روز شنبه مورخ 1403/05/06 می باشد.

جلسه بازگشایی پاکات ساعت11روز یکشنبه مورخ1403/05/07 برگزار می‌گردد.

آدرس: خیابان گاندی- نبش کوچه چهارم- مجتمع اداری و تجاری اطلس گاندی- طبقه سوم- واحد یک (301)- دبیرخانه شرکت پایا

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.