پایا

Search

آگهی مناقصه عمومی، تأمین (خرید) تجهیزات

آگهی مناقصه عمومی، تأمین (خرید) تجهیزات

آگهی مناقصه عمومی، تأمین (خرید) تجهیزات درون‌چاهی حفاری جهت عملیات مغزه گیری

تا عمق 800 متر به شماره 01-12/ 1402پ   (نوبت دوم)

شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا در نظر دارد “تأمین (خرید) تجهیزات درون‌چاهی حفاری جهت عملیات مغزه گیری تا عمق 800 متر” را از طریق مناقصه عمومی با جزئیات منابع در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 30.000.000.000ریال (سی میلیارد ریال) (واریز نقدی/ ضمانت‌نامه بانکی به نام مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا) برگزار نماید. لذا از شرکت‌های دارای توان و تجربه فنی و مالی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت به عمل می آید از تاریخ 1403/02/08 لغایت ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 نسبت به خرید اسناد به مبلغ 5/000/000 ریال به ‌صورت واريز نقدي به ‌حساب شماره بانک سپه 1854301893203 و شماره شبا 730150000001854301893203 IR به نام شرکت پایا اقدام و به همراه فیش واریزی و ارائه معرفی نامه به دبيرخانه شرکت واقع در تهران – خیابان گاندی – نبش کوچه چهارم- پلاک 2- ساختمان اطلس گاندی – طبقه دوم- واحد سه (203) مراجعه نمايند.

مهلت ارائه پیشنهادات تا روز سه شنبه مورخ 1403/02/25 می باشد.

جلسه بازگشایی پاکات ساعت11روز چهارشنبه مورخ 1403/02/26 برگزار می‌گردد.

آدرس: خیابان گاندی- نبش کوچه چهارم- مجتمع اداری و تجاری اطلس گاندی- طبقه دوم- واحد سه- دبیرخانه شرکت پایا

 

مناقصه عمومی| حفاری معدن

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.