پایا

Search

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

موضوع فراخوان: شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی و پیش ارزیابی تامین کنندگان واجد صلاحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مفید با موضوع خرید تجهیزات اکتشافی

  • تجهیزات ژئوفیزیک برداشت الکترومغناطیس مدل Geode EM3D از شرکت Geomatrix کشور آلمان
  • یا مدلUltra Wideband MT (UMT) از شرکت Phoenix Geophysics کشور کانادا

نحوه دریافت اسناد ارزیابی : کلیه متقاضیان میبایست نامه اعلام آمادگی کتبی خود به همراه تمام اطلاعات فنی مربوط به موضوع فراخوان را حداکثر تا تاریخ 17/05/1402 به نشانی : تهران-خیابان گاندی-نبش گاندی چهارم-پلاک 2-ساختمان اطلس گاندی-طبقه دوم-واحد یک- دبیرخانه شرکت پایا ارسال نمایند تا فرم ارزیابی اولیه جهت متقاضیان ارسال گردد.

متقاضیان میتوانند جهت کسب اصلاعات بیشتر در ساعات اداری به شماره 88789805 داخلی 201 تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی به مناقصه گذار : پایان وقت اداری مورخ17/05/1402 خواهد بود.

تذکر1: لازم به ذکر است پس از پایان مرحله ارزشیابی مناقصه گران، دعوت نامه شرکت در مناقصه برای مناقصه گرانی که صلاحیت ارزیابی اولیه را احراز نموده اند ارسال و فرایند انجام مناقصه وفق شرایط اعلام شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.

تذکر2: اعلام آمادگی هیچ گونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.