پایا

Search

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا (سهامی خاص)

بدینوسیله از کلیه سهامداران/نمایندگان قانونی سهامداران شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا (سهامی خاص) به شماره ثبت 550090 و شناسه ملی 14008761865  دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت 15:00 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1403/03/20 به نشانی: بلوار آفریقا، ابتدای بلوار اسفندیار، شماره 3 (ساختمان مرکزی)، سالن جلسات شرکت توسعه معادن و فلزات،  با دستور جلسه زیر تشکیل  می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
  • تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 1402/12/29
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  • تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره
  • انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیأت مدیره شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.