پایا

Search

آگهی حق تقدم شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا (سهامی خاص)

آگهی حق تقدم شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا (سهامی خاص)

آگهی حق تقدم شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا (سهامی خاص)

شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا (سهامی خاص)
 به  شناسه ملی 14008761865 و  شماره ثبت 550090

به اطلاع کلیه سهامداران شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا (سهامی خاص) می‌رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1402/04/18 ساعت ۱۱ و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره ، نظر به اینکه مقرر است در مرحله دوم افزایش سرمایه ، سرمایه شرکت از مبلغ 5.640.000.000.000  ریال منقسم به 5.640.000.000 سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام به مبلغ 14.100.000.000.000 ریال منقسم به 14.100.000.000 سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده یا آورده نقدی سهامداران یا توأماً از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یابد. لذا سهامدارانی که مایل به استفاده از خرید حق تقدم سهام مرحله دوم افزایش سرمایه می باشند، می توانند به ازای هر 47 سهم خود نسبت به خرید حق تقدم  70/5 سهم جدید اقدام نمایند  و می بایست ظرف مدت 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی بهای مبلغ اسمی سهام جدید را نقداً به حساب جاری شرکت به شماره  315110141396701  نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان فرهنگ کد 315 واریز و رسید پرداخت را به محل قانونی شرکت واقع در استان تهران ، شهرستان تهران ، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهارم، پلاک ۲ ، طبقه دوم،  واحد 3 تحویل و در مقابل رسید دریافت نمایند.

هیئت مدیره شرکت مدیریت اکتشاف منابع مدنی پایا (سهامی خاص)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.