پایا

Search

آذربایجان شرقی

جگین

ماده معدنی: کرومیت-مس.

مطاع

ماده معدنی: مس-طلا.