سهامداران شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

توسعه معادن و فلزات

توسعه معادن وفلزات

ماهان

ماهان

صدر تامین

صدر تامین

چادرملو 02

چادرملو

ذوب آهن

ذوب آهن

صبانور

صبانور

غدیر

غدیر

میدکو 01

میدکو

فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

فولاد مبارکه

فولاد مبارکه

گل گهر

گل گهر

گهر زمین

گهر زمین