پایا

Search

با توجه به گزارش حسابرسی شرکت،  مورخ 1401/06/14 و همچنین ثبت افزایش سرمایه،  مورخ 1402/06/18 به منظور احداث یک آزمایشگاه جامع و مرجع آنالیز مواد معدنی با استاندارد های جهانی ، برای تامین خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز شرکت پایا، سهامداران شرکت، شرکت های معدنی در سطح کشور و همچنین نیاز های آنالیز مواد معدنی در سطح منطقه ای و آسیای میانه، با ظرفیت 200 هزار نمونه در سال برای فاز اول مطابق مصوبه مجمع عمومی مورخ 1402/04/18، کمیته ای به منظور تعیین اهداف و شرایط و دستگاه های آزمایشگاه تشکیل گردید.

اقدامات لازم جهت احداث آزمایشگاه مواد معدنی در چهار بخش مرتبط باهم به ترتیب :

  1. جانمایی پیشنهادی آزمایشگاه
  2. برآورد اولیه فضاهای مورد نیاز برای آزمایشگاه
  3. انتخاب و خرید تجهیزات آزمایشگاهی
  4. منابع انسانی تخصصی و اداری مورد نیاز

 

ICP-MS Perkinelmer

ICP-OES Agilent

AAS Agilent

C-S Eltra

XRF Panalytical

XRD Panalytical

پودر کن دیسکی

سنگ شکن غلطکی

سنگ شکن فکی